Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Odpowiedzialny, zaangażowany, świadomy to cechy, które chciałby posiadać każdy z nas. Także firmy coraz częściej chcą, żeby te słowa stały się synonimem ich działalności. 

Doradztwo w zakresie CSR

Dziś firmy chętniej angażują się w działania prospołeczne, edukacyjne, proekologiczne, bezinteresownie inwestując w rozwój globalnej wioski, ale także w naszą wrażliwość i świadomość. Klientom Guarany oferujemy kompleksowe doradztwo w trakcie realizacji działań CSR. Mądrze i odpowiedzialnie. 

  • kreowanie wizerunku firmy poprzez działania CSR
  • opracowanie oraz realizację programów i scenariuszy akcji społecznych i edukacyjnych
  • opracowanie strategii współpracy partnerskiej z otoczeniem
  • szkolenia przygotowujące firmy do prowadzenia działań CSR
  • doradztwo przy wyborze działań CSR